image
image
image
image

 

4.SEVİYE GÜZELLİK UZMANLIĞI

 

Güzellik Uzmanlığı (M.E.B Onaylı 4. Seviye Diploma  Programı)

Güzelliğin Mimarı olmak ve akademik içerik ile bilimsel yaklaşımları birleştirip alanınızda uzmanlaşmak için 4. seviyede alacağınız eğitim size MYK’ya girme hakkı tanıyan, böylece iş yeri açama şansını elde etmiş olacaksınız.

Neden Biz?

Sektörün ihtiyaç duyduğu güzellik uzmanı adaylarını  yetiştirmeyi hedefleyen bu programda akademik altyapısı olan eğitmenlerimiz sayesinde uluslara arası tecrübeyi eğitimlerimize yansıtıyor olacağız. Ayrıca teorik eğitimlerin bolca yapılacak pratik uygulamalarla desteklenmesi mezun olduğunuzda iş bulma imkanınızı da etkileyecektir.

PROGRAMIN KAYIT KABUL ŞARTLARI

Bu kurs programı, 19 yaşından gün almış en az ilkokul ve/veya ilköğretim düzeyinde eğitimini

tamamlamış bireyler için hazırlanmıştır.

 

PROGRAMIN AMAÇLARI

Bu kurs programını başarıyla tamamlayan kursiyerlerin;

 1. İş organizasyonu yapmaları,
 2. İş sağlığı ve güvenliği (İSG) faaliyetlerini yürütmeleri,
 3. Kalite yönetim sistemini uygulamaları,
 4. Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmaları,
 5. Yapılacak iş öncesinde ön hazırlık yapmaları,
 6. Cilt bakımı yapmaları,
 7. Vücut bakımı yapmaları,
 8. Epilasyon/depilasyon yapmaları,
 9. Makyaj yapmaları,
 10. Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmaya istekli olmaları

 beklenmektedir.

PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 1. Bu kurs programı güzellik uzmanlığı alanında ihtiyaç duyulan sertifikalı ve nitelikli eleman

ihtiyacını karşılamak, toplumdaki insanların bu alanda daha sağlıklı ve güvenilir hizmete

kavuşmasını sağlamak ve bu alanda kariyer sahibi olmak isteyen bireylerin istihdam

edilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 1. Kurs programı uygulanırken; anlatım, örnek olay, yaparak yaşayarak öğrenme, gösterip

yaptırma, soru cevap gibi yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır. Ayrıca basitten

karmaşığa, kolaydan zora, somuttan soyuta gibi ilkelere bağlı kalınacaktır.

 1. Program içeriğinde yer alan konular MYK Standardına göre birbirinin ön koşulu olacak ve

anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde düzenlenmiştir.

 1. Program süresince; iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin ortam, malzeme, araç, gereç ve

cihazlardan kaynaklanabilecek tehlike ve risklerin giderilmesine ilişkin önlemler kurum

tarafından alınır.

 1. Bu programın hazırlanmasında, Mesleki Yeterlik Kurumu tarafından yayımlanan

13UMS0287-4 Referans Kodlu Güzellik Uzmanı Ulusal Meslek Standardı dayanak

alınmıştır.

 1. Öğretme – öğrenme sürecinde video, resim, şemalar vb. araçlardan yararlanılır.
 2. Aletli cilt bakımı, epilasyon, vücut bakımı, makyaj uygulamalarını yakından

gözlemlemelerine imkân sağlamak amacıyla, gerekli görülen durumlarda kursiyerlerin bu

alanda MYK standardında, nitelikli hizmet veren kurumları ziyaret etmesi sağlanabilir.

 1. Konular işlenirken gerektiğinde cilt bakımı, epilasyon, vücut bakımı, makyaj uygulaması

alanında uzman kişiler davet edilerek, onların örnek uygulamalarından, deneyim ve

düşüncelerinden yararlanılabilir.

 1. Kurs sonunda kursiyerler, Özel Öğretim Kurumları Mevzuatı kapsamında kurs bitirme

sınavına tabi tutulurlar. Kurs programının sonunda, kursiyerlerin söz konusu yeterlikleri

kazanıp kazanmadıkları yazılı ve uygulamalı sınavlar ile ölçülecektir. Bu sınavlardan

başarılı olan kursiyerlere “Kurs Bitirme Belgesi” verilecektir.

EĞİTİCİNİN NİTELİKLERİ

 

Bu kursta görevlendirilecek eğiticilerin, üniversitelerin kuaförlük ve güzellik bilgisi öğretmenliği

bölümü mezunu ya da saç ve güzellik hizmetleri bölümü ön lisans programı mezunu olmaları veya

güzellik uzmanlığı alanında ustalık belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

PROGRAMIN SÜRESİ

Kurs programı, günde en fazla 8 ders saati olacak biçimde uygulanır.

Teorik Eğitim Süresi : 310 ders saati

Uygulamalı Eğitim Süresi : 516 ders saati

Toplam Süre : 826 ders saati